S0030 - Bestemail je alkydový email, který vytváří nátěr odolný vůči povětrnostním vlivům. Je odolný vůči dočasnému působení slané vody, potřísnění minerálními oleji a jinými alifatickými uhlovodíky.