Disperze anorganických pigmentů a plnidel v pojidle, kterým jsou vysychavé a polovysychavé oleje.